Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi thì có tách thửa được không

Câu hỏi của khách hàng: Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi thì có tách thửa được không Các anh chị cho em hỏi: Hiện tại nhà em đang muốn tách thửa đất nếu khu đất chỗ nhà em định tách thửa nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã …

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi thì có tách thửa được không Read More »