Đất ruộng muốn bán lại cho người khác thì làm thế nào

Đất ruộng muốn bán lại cho người khác thì làm thế nào. Chúng tôi hiện đang muốn bán lại một mảnh đất ruộng cho 1 gia đình khác tại cùng địa thôn nhưng chưa đăng ký hộ khẩu tại đây mà vẫn giữ hộ khẩu tại chỗ ở cũ tức là ở huyện khác, họ đã mua nhà và ở đây được 5 tháng rồi, mảnh đất ruộng này chưa có giấy tờ gì cả, là đất canh tác thôi, tôi có nghiên cứu thì thấy là đất này chỉ được bán cho các hộ gia đình trực tiếp sản xuất và có hộ khẩu cùng nơi đó, vậy giờ liệu tôi chuyển lại thế có hợp pháp không, chính quyền xã họ có thể xác nhận được không?