Đất thổ cư nằm trong khu dự trữ nông nghiệp thì có xin giấy phép xây dựng được không

Câu hỏi của khách hàng: Đất thổ cư nằm trong khu dự trữ nông nghiệp thì có xin giấy phép xây dựng được không Mọi người cho em hỏi là đất đã chuyển công năng thành thổ vườn và thổ cư, nhưng đất nằm trong khu dự trữ nông nghiệp thì có xin được giấy phép …

Đất thổ cư nằm trong khu dự trữ nông nghiệp thì có xin giấy phép xây dựng được không Read More »