Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất Mẫu số: 03-05/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường) Cục Thuế: ……………….. Chi cục Thuế: ………….. Số:……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do …

Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất Read More »