Đơn đề nghị bổ nhiệm

Đơn đề nghị bổ nhiệm là văn bản thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân về việc mong muốn chủ thể có thẩm quyền bổ nhiệm một cá nhân khác hoặc bản thân vào vị trí nhất định bởi những lý do, năng lực phù hợp theo quy định. Công ty Luật LVN – …

Đơn đề nghị bổ nhiệm Read More »