Muốn di chuyển trụ điện ở đất của mình ra thì làm như thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Muốn di chuyển trụ điện ở đất của mình ra thì làm như thế nào Công ty điện lực lắp đặt trụ điện trong mảnh đất thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng không có thông báo. Khi tôi lên hỏi thì phía công ty điện lực trả lời đã …

Muốn di chuyển trụ điện ở đất của mình ra thì làm như thế nào Read More »