Đi nghĩa vụ quân sự về có xin đi công an được nữa không

Câu hỏi của khách hàng: Đi nghĩa vụ quân sự về có xin đi công an được nữa không Cho xin hỏi mình đang là lính nghĩa vụ quân sự mình mới học hết lớp 10 nhưng mình muốn về học tiếp xin đi công an thì cho hỏi khi đi nghĩa vụ quân sự …

Đi nghĩa vụ quân sự về có xin đi công an được nữa không Read More »