Địa chính yêu cầu có chữ ký người đã bỏ đi thì giải quyết thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Địa chính yêu cầu có chữ ký người đã bỏ đi thì giải quyết thế nào? chuyện là nhà má mình có 6 chị em, má mình là chị hai, 4 dì kia bỏ xứ làm ăn 30 năm và đã có chồng có con theo chồng, má mình ở …

Địa chính yêu cầu có chữ ký người đã bỏ đi thì giải quyết thế nào? Read More »