Hộ kinh doanh cá thể muốn mở cửa hàng thứ 2 ở khu vực khác thì phải làm những gì?

Câu hỏi của khách hàng: Hộ kinh doanh cá thể muốn mở cửa hàng thứ 2 ở khu vực khác thì phải làm những gì? Xin chào mọi người. Mình hiện tại kinh doanh thuốc thú y và muốn mở thêm cửa hàng thứ 2 ở khu vực khác thì vấn đề pháp lý cần …

Hộ kinh doanh cá thể muốn mở cửa hàng thứ 2 ở khu vực khác thì phải làm những gì? Read More »