Kê khai chuyển nhượng dự án

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư năm 2014, 1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động …

Kê khai chuyển nhượng dự án Read More »