Mẫu Giải trình xin visa

Giải trình xin visa là văn bản của cá nhân(người có nguyện vọng muốn xin visa cư trú, visa lao động, visa du học, visa du lịch, visa tị nạn,….. tại quốc gia mà người đó mong muốn), văn bản này là một trong những thủ tục bắt buộc và đóng vai trò quan trọng …

Mẫu Giải trình xin visa Read More »