Điều kiện để mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc là gì

Điều kiện để mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc là gì? Quy định như thế nào? Xin chào công ty luật, xin cho tôi hỏi điều kiện để mở và kinh doanh vàng bạc là gì, tôi có cần phải có tối thiểu bao nhiều vàng hay tiền dư thừa thì mới được mở …

Điều kiện để mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc là gì Read More »