Mở trung tâm ngoại ngữ rồi đưa học viên ra nước ngoài có phải ký quỹ không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Mở trung tâm ngoại ngữ rồi đưa học viên ra nước ngoài có phải ký quỹ không Tôi có dự định mở trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Nhật, tôi sẽ dạy cho các học viên tiếng Nhật sau đó kết thúc khóa học thì đưa họ đi Nhật …

Mở trung tâm ngoại ngữ rồi đưa học viên ra nước ngoài có phải ký quỹ không Read More »