Tố cáo người không có vi phạm thì có phạm tội vu khống không

Câu hỏi của khách hàng: Tố cáo người không có vi phạm thì có phạm tội vu khống không Chào các luật sư. Tôi xin hỏi tôi có hợp đồng miệng làm việc với người ta. Tôi đã gia công nhưng chưa lắp đặt. Giờ họ không lắp nữa và vợ tôi bức xúc có …

Tố cáo người không có vi phạm thì có phạm tội vu khống không Read More »