Mở trung tâm ngoại ngữ cần tối thiểu bao nhiêu người

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Mở trung tâm ngoại ngữ cần tối thiểu bao nhiêu người ? Tôi có dự định sẽ mở trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Trung tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi là giáo viên đã có 5 năm kinh nghiệm, bạn bè tôi cũng có 2 người là …

Mở trung tâm ngoại ngữ cần tối thiểu bao nhiêu người Read More »