Đăng ký kinh doanh cầm đồ trùng lên địa chỉ đã đăng ký trước đó được không

Câu hỏi của khách hàng: Đăng ký kinh doanh cầm đồ trùng lên địa chỉ đã đăng ký trước đó được không Kính mong các luật sư cho em hỏi: Em tính mở kinh doanh cầm đồ , em đã xin giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng khi đến đăng ký an ninh trật tự …

 Đăng ký kinh doanh cầm đồ trùng lên địa chỉ đã đăng ký trước đó được không Read More »