Đính chính thông tin sai trên chứng chỉ hành nghề

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đính chính thông tin sai trên chứng chỉ hành nghề? Tôi được cấp chứng chỉ thiết kế xây dựng nhưng bị sai mất ngày sinh, các thông tin khác vẫn chính xác như vậy thì có đính chính được không, tôi quay lại trường nộp xin đính chính hay …

Đính chính thông tin sai trên chứng chỉ hành nghề Read More »