Nhà là di sản của ba má các con không thống nhất được thì có bán được không

Câu hỏi của khách hàng: Nhà là di sản của ba má các con không thống nhất được thì có bán được không Em hỏi về luật tranh chấp nhà cửa. Ba má người bạn đã mất, có để lại căn nhà không viết di chúc cho riêng ai, nhà có 8 chị em, 7 người …

Nhà là di sản của ba má các con không thống nhất được thì có bán được không Read More »