Có sổ tạm trú thì có được tăng định mức sử dụng điện của gia đình không

Câu hỏi của khách hàng: Có sổ tạm trú thì có được tăng định mức sử dụng điện của gia đình không? Nhà tôi đang sử dụng điện, có hộ khẩu gia đình, nay có thêm 1 người thân đến ở, có đăng ký tạm trú thì có được tăng mức sử dụng điện không? …

Có sổ tạm trú thì có được tăng định mức sử dụng điện của gia đình không Read More »