Làm phiền, đòi nợ khi người khác không vay thì vi phạm điều gì?

Câu hỏi của khách hàng: Làm phiền, đòi nợ khi người khác không vay thì vi phạm điều gì? Thưa các luật sư, liên tục cả tuần nay tôi bị nhân viên A gọi điện đòi tiền dù không sử dụng thẻ, đã vậy còn gọi cho vợ và người thân của tôi. Họ không …

Làm phiền, đòi nợ khi người khác không vay thì vi phạm điều gì? Read More »