Đổi tên thì bằng cấp mang tên cũ sẽ được xử lý thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Đổi tên thì bằng cấp mang tên cũ sẽ được xử lý thế nào? Chào mọi người. Mình đang tính làm thủ tục đổi tên mong mọi người tư vấn. Và cho mình hỏi nếu đổi tên thì bằng cấp của mình mang tên cũ như thế nào ạ. Luật …

Đổi tên thì bằng cấp mang tên cũ sẽ được xử lý thế nào? Read More »