Đối tượng được miễn nhập ngũ ?

Đối tượng được miễn nhập ngũ ? Khoản 2 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (có hiệu lực ngày 1/1/2016) quy định: “Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Theo Điều …

Đối tượng được miễn nhập ngũ ? Read More »