Đơn xin phép san lấp mặt bằng

Đơn xin phép san lấp mặt bằng để có thể sử dụng diện tích bất động sản hiệu quả hơn được gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản. Việc san lấp có thể bao gồm sửa chữa, cải tạo, san lấp, bồi đắp, chủ đơn cần có phương án …

Đơn xin phép san lấp mặt bằng Read More »