Đơn đề nghị di dời cột điện, quy định, chi phí di dời hiện nay

Đơn đề nghị di dời cột điện, Đơn đề nghị di dời trụ điện, trạm điện, Đơn xin di dời đường dây điện, tủ điện cũ hỏng trước nhà dân, cơ quan, tổ chức, các quy định điều chỉnh và phí di chuyển. Qua thời gian, các công trình công cộng sẽ ngày một xuống …

Đơn đề nghị di dời cột điện, quy định, chi phí di dời hiện nay Read More »