Đơn đề nghị giảm mức phạt thuế

Đơn đề nghị giảm mức phạt thuế. Sai phạm trong quá trình kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ dẫn tới việc bị phạt thuế. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, lỗi này có thể là khách quan và đơn vị mong muốn được giảm mức phạt bằng Đơn đề nghị giảm …

Đơn đề nghị giảm mức phạt thuế Read More »