Đơn đề nghị kỷ luật nhắc nhở giáo viên của Ban phụ huynh

Đơn đề nghị kỷ luật nhắc nhở giáo viên của Ban phụ huynh là văn bản được Trưởng ban phụ huynh thống nhất và ghi nhận ý kiến, quan điểm của toàn bộ phụ huynh về việc đề nghị nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường có biện pháp xử lý phù hợp, hình phạt …

Đơn đề nghị kỷ luật nhắc nhở giáo viên của Ban phụ huynh Read More »