Đơn đề nghị miễn giảm tiền thuê đất

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191 Trường hợp nhà đầu tư thuê đất của nhà nước và dự án thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi về tiền thuê sử dụng đất, Nhà đầu tư gửi đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tới tới cơ quan quyết định cho thuê đất để …

Đơn đề nghị miễn giảm tiền thuê đất Read More »