Đơn xin tăng giá – Đơn đề nghị tăng giá

Đơn xin tăng giá, Đơn đề nghị tăng giá, áp dụng khung giá, biểu phí mới theo thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ nhất định. Ngày nay, với sự biến động liên tục của thị trường, việc giá cả phải điều chỉnh là điều khó tránh khỏi, các nguyên nhân dẫn tới điều …

Đơn xin tăng giá – Đơn đề nghị tăng giá Read More »