Đơn đề nghị về vệ sinh khu vực

Đơn đề nghị về vệ sinh khu vực được sử dụng trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và người làm đơn có đề nghị tới các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả xảy ra. Mẫu Đơn đề nghị về vệ sinh khu …

Đơn đề nghị về vệ sinh khu vực Read More »