Đơn đề xuất chỉ định thầu

Đơn đề xuất chỉ định thầu, Đơn xin tiến hành, đề xuất chỉ định thầu đối với dự án công trình vì năng lực đặc biệt của đơn vị được chỉ định. Khái quát Đơn đề xuất chỉ định thầu Chỉ định thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy …

Đơn đề xuất chỉ định thầu Read More »