Đơn khiếu nại tiền điện

Đơn khiếu nại tiền điện, Đơn kiến nghị tiền điện, Đơn khiếu nại giá điện, Đơn đề nghị điện lực kiểm tra. Khi có căn cứ cho thấy tiền điện của gia đình/cá nhân/tổ chức sử dụng điện có chênh lệch quá nhiều so với các tháng sử dụng trước do lý do nào đó …

Đơn khiếu nại tiền điện Read More »