Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch

Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch là văn bản của hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước gửi đến công ty/nhà máy cung cấp nước sạch khiếu nại về chất lượng nước được cung cấp không như cam kết của đơn vị. Mẫu Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch CỘNG …

Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch Read More »