Đơn khiếu nại về ranh giới đất

Đơn khiếu nại về ranh giới đất, vị trí giáp ranh, vị trí thực tế của mảnh đất. Định nghĩa Đơn khiếu nại về ranh giới đất Khi phát hiện hành vi lấn chiếm, thay đổi ranh giới thửa đất trái pháp luật của tổ chức, cá nhân, thì người phát hiện có thể làm đơn …

Đơn khiếu nại về ranh giới đất Read More »