Trang chủ - đơn khiếu nại

đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại công ty không trả sổ bảo hiểm

Đơn khiếu nại về việc công ty không trả sổ bảo hiểm, không thực hiện các nghĩa vụ hỗ trợ người lao động trước và sau khi người lao động nghỉ việc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Tổng …

Đơn khiếu nại công ty không trả sổ bảo hiểm Read More »

Dịch vụ Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí

Điều gì xảy ra khi bạn gọi Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí theo đường dây nóng 1900.0191 Một chuyên viên pháp lý, luật sư sẽ trả lời cuộc gọi của bạn và hỏi bạn các câu hỏi để tìm hiểu loại trợ giúp pháp lý mà bạn cần. Lời tư vấn được đưa ra …

Dịch vụ Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí Read More »

Đơn khiếu nại dành cho tập thể

Đơn khiếu nại dành cho tập thể là văn bản được tập thể sử dụng để đề nghị các chủ thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc các văn bản khác khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp …

Đơn khiếu nại dành cho tập thể Read More »

Đơn khiếu nại, tố cáo

Mẫu Đơn khiếu nại, tố cáo Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO) (Về việc…………………..) Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết) …

Đơn khiếu nại, tố cáo Read More »

Đơn khiếu nại về việc thu các loại phí tại trường học không đúng

Mẫu Đơn khiếu nại về việc thu các loại phí tại trường học không đúng Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– Hà Nội ngày 24 tháng 9 năm 2017 ĐƠN KHIẾU NẠI (V/v: Thu …

Đơn khiếu nại về việc thu các loại phí tại trường học không đúng Read More »

Đơn khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc

Mẫu Đơn khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——- Hà Nội, ngày … tháng … năm…… ĐƠN KHIẾU NẠI (V/v đánh giá, kết luận chất lượng thuốc) …

Đơn khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc Read More »

Đơn khiếu nại chi cục thuế

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn khiếu nại chi cục thuế Đơn khiếu nại chi cục thuế là văn bản được cá nhân, tổ chức, cơ quan sử dụng để đề nghị lần 1 Chi cục thuế xem xét lại quyết định hành chính/hành …

Đơn khiếu nại chi cục thuế Read More »

Đơn khiếu nại bảo hiểm xã hội

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn khiếu nại bảo hiểm xã hội Đơn khiếu nại bảo hiểm xã hội là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại …

Đơn khiếu nại bảo hiểm xã hội Read More »

Đơn khiếu nại bồi thường đất

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn khiếu nại bồi thường đất Đơn khiếu nại bồi thường đất được hiểu là văn bản mà cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại …

Đơn khiếu nại bồi thường đất Read More »

Đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật lao động

Mẫu Đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật lao động Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– ……………. Ngày…..tháng……năm…… ĐƠN KHIẾU NẠI (V/v:  Quyết định kỷ luật lao động) Căn cứ vào Luật khiếu …

Đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật lao động Read More »

Đơn khiếu nại về hoạt động kiểm phiếu trưng cầu ý dân

Mẫu Đơn khiếu nại về hoạt động kiểm phiếu trưng cầu ý dân Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——-   ………, ngày ……, tháng ……, năm…… ĐƠN KHIẾU NẠI (V/v: Kiểm phiếu trưng cầu …

Đơn khiếu nại về hoạt động kiểm phiếu trưng cầu ý dân Read More »

Đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Mẫu Đơn khiếu nại về danh sách cử tri Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——- Hà Nội, ngày … tháng … năm…… ĐƠN KHIẾU NẠI (Về việc …..……………………………..) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng …

Đơn khiếu nại về danh sách cử tri Read More »

Đơn Khiếu nại về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn

Mẫu Đơn Khiếu nại về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———- Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm….. ĐƠN XIN KHIẾU NẠI V/v: Áp dụng biện pháp …

Đơn Khiếu nại về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn Read More »

Đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn khiếu nại về việc không đúng thẩm quyền Khiếu nại về việc không đúng thẩm quyền là văn bản được sử dụng trong trường hợp các các cá nhân, tổ chức (người làm đơn) muốn  khiếu nại về những quyết định …

Đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền Read More »

Hình thức cần đảm bảo như thế nào khi nộp đơn khiếu nại ?

Tại Luật khiếu nại số: 02/2011/QH13 của Quốc hội ban hành thì hình thức khiếu nại đối với từng trường hợp cụ thể đã được hướng dẫn cụ thể như sau, bạn đọc có thể tham khảo: “Điều 8. Hình thức khiếu nại 1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu …

Hình thức cần đảm bảo như thế nào khi nộp đơn khiếu nại ? Read More »

1900.0191