Đơn khởi kiện hành vi hành chính

Đơn khởi kiện hành vi hành chính là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét hành vi hành chính của một/một số chủ thể nhất định và có biện pháp giải quyết tranh chấp phát sinh …

Đơn khởi kiện hành vi hành chính Read More »