Đơn khởi kiện hủy hợp đồng

Đơn khởi kiện hủy hợp đồng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày sự việc về vấn đề hủy hợp đồng với chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) đưa ra yêu cầu về việc giải quyết sự việc trên theo quy định của …

Đơn khởi kiện hủy hợp đồng Read More »