Đơn khởi kiện ngân hàng

Đơn khởi kiện ngân hàng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét sự việc nào đó và giải quyết tranh chấp giữa các bên, trong đó bên bị khởi kiện là ngân hàng khi có …

Đơn khởi kiện ngân hàng Read More »