Trang chủ - đơn khởi kiện

đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con

Đơn khởi kiện giành quyền nuôi con là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thông thường là Tòa án nhân dân cấp quận/huyện) xem xét và giải quyết tranh chấp về quyền trực tiếp nuôi con, các vấn đề về cấp dưỡng hoặc hoặc các mâu …

Mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con Read More »

Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong hồ sơ khởi kiện đã nộp trước đó, có kèm theo các tài liệu tương ứng. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện Đơn sửa đổi, bổ sung đơn …

Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện Read More »

Dịch vụ Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí

Điều gì xảy ra khi bạn gọi Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí theo đường dây nóng 1900.0191 Một chuyên viên pháp lý, luật sư sẽ trả lời cuộc gọi của bạn và hỏi bạn các câu hỏi để tìm hiểu loại trợ giúp pháp lý mà bạn cần. Lời tư vấn được đưa ra …

Dịch vụ Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí Read More »

Đơn khởi kiện thay đổi quyền nuôi con

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn khởi kiện giành quyền nuôi con Đơn khởi kiện giành quyền nuôi con là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (Tòa án nhân dân quận/huyện/tỉnh/thành phố) giải quyết yêu …

Đơn khởi kiện thay đổi quyền nuôi con Read More »

Đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại 

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại  Đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (Tòa án nhân dân quận/huyện/tỉnh/thành phố) giải quyết …

Đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại  Read More »

Mẫu đơn khởi kiện doanh nghiệp

Đơn khởi kiện doanh nghiệp là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (Tòa án) xem xét những sự việc nhất định và giải quyết tranh chấp giữa những chủ thể xác định, trong đó bên bị khởi kiện là doanh nghiệp. Công ty Luật …

Mẫu đơn khởi kiện doanh nghiệp Read More »

Đơn khởi kiện cố ý gây thương tích

Đơn khởi kiện cố ý gây thương tích là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (Tòa án) xem xét và giải quyết tranh chấp về……. trong sự việc cố ý gây thương tích. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư …

Đơn khởi kiện cố ý gây thương tích Read More »

Mẫu đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét giải quyết tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa những chủ thể nhất định. Công ty …

Mẫu đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Read More »

Đơn khởi kiện ô nhiễm môi trường

Đơn khởi kiện ô nhiễm môi trường là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thông thường là Tòa án) xem xét và giải quyết tranh chấp liên quan tới vấn đề ô nhiễm môi trường của một số chủ thể nhất …

Đơn khởi kiện ô nhiễm môi trường Read More »

Đơn khởi kiện hủy hợp đồng

Đơn khởi kiện hủy hợp đồng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày sự việc về vấn đề hủy hợp đồng với chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) đưa ra yêu cầu về việc giải quyết sự việc trên theo quy định của …

Đơn khởi kiện hủy hợp đồng Read More »

Đơn khởi kiện bồi thường

Đơn khởi kiện bồi thường là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (tức là Tòa án nhân dân có thẩm quyền) xem xét và thực hiện việc giải quyết tranh chấp về vấn đề bồi thường giữa các chủ thể. Công …

Đơn khởi kiện bồi thường Read More »

Mẫu đơn khởi kiện hợp đồng vay tiền

Đơn khởi kiện hợp đồng vay tiền là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét, giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay tiền phát sinh trên thực tế. Công ty Luật LVN …

Mẫu đơn khởi kiện hợp đồng vay tiền Read More »

Mẫu đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét và giải quyết tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế đã xảy ra trên …

Mẫu đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế Read More »

Đơn khởi kiện hành vi hành chính

Đơn khởi kiện hành vi hành chính là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét hành vi hành chính của một/một số chủ thể nhất định và có biện pháp giải quyết tranh chấp phát sinh …

Đơn khởi kiện hành vi hành chính Read More »

Mẫu đơn khởi kiện đòi đất

Đơn khởi kiện đòi đất là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét sự việc và thực hiện giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng/… quyền sử dụng đất giữa các chủ thể …

Mẫu đơn khởi kiện đòi đất Read More »

Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét giải quyết tranh chấp trong một (số) vấn đề về quyết định thu hồi đất khi có căn cứ cho …

Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất Read More »

Đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

Đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức (thường là bên cho vay) sử dụng để trình bày sự việc với chủ thể có thẩm quyền (thường là tòa án) để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ …

Đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân Read More »

1900.0191