Đơn Kiến nghị về nhà bếp của công ty

Đơn Kiến nghị về nhà bếp của công ty là văn bản được gửi bởi cá nhân người lao động hoặc tập thể người lao động nhằm phản ánh những thực tiễn, vấn đề của bếp ăn công ty, nhà bếp phân xưởng, từ đó đưa ra những đề nghị, kiến nghị nhằm khắc phục, …

Đơn Kiến nghị về nhà bếp của công ty Read More »