Đơn khiếu nại về hành vi gây ô nhiễm môi trường

Đơn khiếu nại về hành vi gây ô nhiễm môi trường, Đơn tố cáo gây ô nhiễm đối với các hành vi bị coi là gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, mạch nước ngầm, đất đai của khu vực xung quanh, khu dân cư hoặc cũng có thể là các hành vi chăn nuôi, …

Đơn khiếu nại về hành vi gây ô nhiễm môi trường Read More »