Đơn tố cáo bạo hành gia đình

Đơn tố cáo hành vi bạo lực, bạo hành trong gia đình, các dấu hiệu ngược đãi, hành hung, hành hạ con cái, bố mẹ, người có khiếm khuyết, nhược điểm về tâm lý, sức khỏe. Khi trong gia đình có hành vi bạo hành của thành viên gia đình lên thành viên khác trong …

Đơn tố cáo bạo hành gia đình Read More »