Đơn xin cấp lại giấy chứng tử

Đơn xin cấp lại giấy chứng tử, xác nhận chứng tử do tập thể hoặc gia đình lưu giữ bị mất, bị hưng hỏng, rách nát, thất lạc mà người thân, thân nhân lại đang muốn sử dụng để làm các thủ tục hành chính. Qua thời gian, vì một lý do nào đó mà …

Đơn xin cấp lại giấy chứng tử Read More »