Đơn xin cấp mã số thuế cá nhân

Đơn xin cấp mã số thuế cá nhân là văn bản của cá nhân gửi tới cơ quan quản lý thuế nơi cư trú hoặc nơi làm việc xin cấp mã số thuế cá nhân để tiến hành thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Mẫu Đơn xin cấp mã số thuế cá nhân …

Đơn xin cấp mã số thuế cá nhân Read More »