Đơn xin cấp số nhà tạm thời

Đơn xin cấp số nhà tạm thời là văn bản của cá nhân đại diện hộ gia đình gửi tới tơ quan nhà nước ở địa phương xin được cấp số nhà để sử dụng tạm thời khi chưa có quyết định cấp số, đánh số nhà. Mẫu Đơn xin cấp số nhà tạm thời …

Đơn xin cấp số nhà tạm thời Read More »