Đơn xin chuyển ca học

Đơn xin chuyển ca học dùng trong các hệ thống đào tạo, giáo dục thông thường là đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc tương đương. Mục đích của biểu mẫu này là nhắm tới nhu cầu xin chuyển ca học đã được sắp xếp trước cho phù hợp với khả năng của bản thân …

Đơn xin chuyển ca học Read More »