Đơn xin dự thầu căng tin – Đơn xin dự thầu căn tin

Đơn xin dự thầu căng tin, căn tin là văn bản yêu cầu được đưa ra của đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống mong muốn được tham gia vào dự thầu/đấu thầu vị trí đặt gian hàng trong khu vực căng tin của cơ quan, trường học, tổ chức. 1. Luật sư tư …

Đơn xin dự thầu căng tin – Đơn xin dự thầu căn tin Read More »