Trang chủ - đơn xin xác nhận

đơn xin xác nhận

Đơn xin xác nhận gia đình văn hóa

Đơn xin xác nhận gia đình văn hóa, đơn đề nghị xác nhận hộ dân thuộc tiêu chuẩn gia đình văn hóa tại địa phương. Đơn xin xác nhận gia đình văn hóa là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và thực …

Đơn xin xác nhận gia đình văn hóa Read More »

Đơn xin xác nhận mất bằng lái xe

Đơn xin xác nhận mất bằng lái xe, đơn xin xác nhận mất hồ sơ, mất trộm. Đơn xin xác nhận mất bằng lái xe là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận việc một hoặc một số …

Đơn xin xác nhận mất bằng lái xe Read More »

Đơn xin xác nhận gia đình neo đơn

Đơn xin xác nhận gia đình neo đơn, đơn xin xác nhận hộ khó khăn gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã/phường nơi đăng ký thường trú. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận gia đình neo đơn Đơn xin xác …

Đơn xin xác nhận gia đình neo đơn Read More »

Đơn xin xác nhận con em dân tộc

Đơn xin xác nhận con em dân tộc, đơn xin xác nhận người dân tộc, người dân tộc thiểu số. Đơn xin xác nhận con em dân tộc là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận một hoặc …

Đơn xin xác nhận con em dân tộc Read More »

Đơn xin xác nhận mối quan hệ

Đơn xin xác nhận mối quan hệ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận mối quan hệ giữa những chủ thể nhất định nào đó, có thể là quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ hôn …

Đơn xin xác nhận mối quan hệ Read More »

Đơn xin xác nhận không nợ bảo hiểm xã hội

Đơn xin xác nhận không nợ bảo hiểm xã hội của cá nhân, cơ quan tổ chức để xin xác nhận về tình trạng bảo hiểm của cá nhân, đơn vị mình. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận không nợ bảo hiểm xã …

Đơn xin xác nhận không nợ bảo hiểm xã hội Read More »

Đơn xin xác nhận diện tích đất

Đơn xin xác nhận diện tích đất, Đơn xin xác nhận sử dụng đất. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận diện tích đất Đơn xin xác nhận diện tích đất là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để …

Đơn xin xác nhận diện tích đất Read More »

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền thông thường là các đơn vị chức năng khi khai báo hoặc nhà trường, cơ sở giáo dục, tiến hành xem xét và xác nhận việc một hoặc một số chủ …

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp Read More »

Đơn xin xác nhận không có lương hưu

Đơn xin xác nhận không có lương hưu là văn bản được cá nhân sử dụng khi có nhu cầu xin xác nhận cho mình về việc không có lương hưu. Trong đơn phải thể hiện các nội dung như họ và tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay, lý do …

Đơn xin xác nhận không có lương hưu Read More »

Đơn xin xác nhận phần mộ

Đơn xin xác nhận phần mộ là văn bản rất quan trọng, làm tiền đề để giải quyết các thủ tục có liên quan khác như chế độ, phong tặng, truy phong, di chuyển. Để đảm bảo tính chính xác của nội dung xác nhận, người nhà, người thân cần ghi nhận thật rõ ràng …

Đơn xin xác nhận phần mộ Read More »

Đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể

Đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để xem xét và xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về những thông tin và tình trạng sổ. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi …

Đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể Read More »

Đơn xin xác nhận Giấy chứng tử

Đơn xin xác nhận Giấy chứng tử, xác nhận lại những thông tin về người đã được cấp giấy chứng tử nhưng giấy này bị mất mát, hư hỏng, cần xác nhận về các nội dung trong giấy chứng tử để sử dụng. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – …

Đơn xin xác nhận Giấy chứng tử Read More »

Đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu

Đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu, thu nhập thấp sẽ cung cấp thông tin cho các bên hữu quan khác nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ thể xác lập đơn như xin trợ cấp, giúp đỡ, hỗ trợ từ chính sách hay các chương tình, nhà hảo tâm. Tổng quan về …

Đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu Read More »

Đơn xin xác nhận chấm công

Đơn xin xác nhận chấm công, ngày có đi làm, có tham gia công tác theo quy định, kế hoạch phân xưởng được phân công. Tổng quan Đơn xin xác nhận chấm công Đơn xin xác nhận chấm công là văn bản được dùng trong trường hợp cá nhân muốn xin xác nhận tại cơ …

Đơn xin xác nhận chấm công Read More »

1900.0191