Trang chủ - đơn xin

đơn xin

Đơn xin thôi đóng bảo hiểm xã hội

Đơn xin thôi đóng bảo hiểm xã hội là văn bản của cá nhân gửi đến Cơ quan BHXH nơi mà người đó đã thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng để xin thôi hoặc dừng không đóng bảo hiểm xã hội nữa với lý do chính đáng, phù hợp với quy …

Đơn xin thôi đóng bảo hiểm xã hội Read More »

Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiên

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiên Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiên là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận cho cá nhân, …

Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiên Read More »

Đơn xin xác nhận làm nông nghiệp

Đơn xin xác nhận làm nông nghiệp là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét và xác nhận việc một hoặc một số chủ thể nhất định làm nông nghiệp. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến …

Đơn xin xác nhận làm nông nghiệp Read More »

Đơn xin xác nhận không có lương hưu

Đơn xin xác nhận không có lương hưu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu xin xác nhận cho cá nhân về việc không có lương hưu. Trong đơn phải thể hiện các nội dung như họ và tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện …

Đơn xin xác nhận không có lương hưu Read More »

Đơn xin phép sửa chữa đường nước

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin phép sửa chữa đường nước Đơn xin phép sửa chữa đường nước là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cho phép cá nhân/tổ chức này thực …

Đơn xin phép sửa chữa đường nước Read More »

Đơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt

Đơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt là văn bản của tổ chức/cá nhân kinh doanh gửi tới cơ quan quản lý địa phương xin phép hoạt động thu gom rác thải tại khu dân cư. Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin đăng …

Đơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt Read More »

Đơn xin xác nhận không có giấy khai sinh

Đơn xin xác nhận không có giấy khai sinh là văn bản của cá nhân xác nhận cho bản thân hoặc người thân của mình về việc không có giấy khai sinh để làm thủ tục cấp giấy khai sinh hoặc làm căn cứ không xuất trình giấy khai sinh trong các thủ tục hành …

Đơn xin xác nhận không có giấy khai sinh Read More »

Mẫu đơn đề nghị tăng lương – Đơn xin tăng lương

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Tư vấn soạn thảo: Mẫu đơn đề nghị tăng lương Đơn đề xuất tăng lương vô cùng hiệu quả để gửi cho sếp. Được sử dụng thường xuyên trong môi trường làm việc khi bạn cảm thấy mức lương hiện tại …

Mẫu đơn đề nghị tăng lương – Đơn xin tăng lương Read More »

Đơn xin thành lập Hội cựu Giáo chức

Đơn xin thành lập Hội cựu Giáo chức là văn bản của cá nhân đại diện cho các cán bộ, giảng viên từng làm việc, giảng dạy tại cơ sở giáo dục xin được thành lập và tổ chức một số hoạt động tại cơ sở giáo dục sau này. Mẫu Đơn xin thành lập …

Đơn xin thành lập Hội cựu Giáo chức Read More »

Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản

Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản là văn bản của cá nhân/tổ chức có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, đơn này được gửi đến tổ chức đấu giá tài sản với mục đích xin đăng ký đấu giá tài sản, cụ thể …

Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản Read More »

Đơn xin giảm tiền sử dụng đất

Mẫu Đơn xin giảm tiền sử dụng đất Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày…..tháng….năm….. ĐƠN XIN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ABC Căn cứ Nghị …

Đơn xin giảm tiền sử dụng đất Read More »

Đơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu Đơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày….tháng….năm….. ĐƠN XIN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Kính gửi CHI CỤC THUẾ QUẬN A, THÀNH PHỐ …

Đơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Read More »

Đơn xin miễn giảm thuế môn bài

Mẫu Đơn xin miễn giảm thuế môn bài Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày….tháng…..năm….. ĐƠN XIN MIỄN GIẢM THUẾ MÔN BÀI Kính gửi: Chi cục thuế quận Đống Đa Căn cứ: Nghị …

Đơn xin miễn giảm thuế môn bài Read More »

Đơn xin không thi cấp 3

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin không thi cấp 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019 ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Kính …

Đơn xin không thi cấp 3 Read More »

Đơn xin nhập học cấp 2

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin nhập học cấp 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019 ĐƠN XIN NHẬP HỌC CẤP 2 Kính gửi:        Ban giám hiệu trường THCS …

Đơn xin nhập học cấp 2 Read More »

Đơn xin cấp dấu công đoàn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn xin cấp dấu công đoàn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Thái Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2019 ĐƠN XIN CẤP CON DẤU CÔNG ĐOÀN Kính gửi:  –    Trưởng phòng Cảnh …

Đơn xin cấp dấu công đoàn Read More »

1900.0191