Đơn yêu cầu ủy ban dẹp hàng rong trước cửa nhà

Đơn yêu cầu dẹp hàng rong trước cửa nhà là văn bản được cá nhân sử dụng để yêu cầu chủ thể có thẩm quyền xem xét, giải quyết yêu cầu hợp lý, đúng quy định pháp luật. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn …

Đơn yêu cầu ủy ban dẹp hàng rong trước cửa nhà Read More »