Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng

Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng là những thỏa thuận lao động theo thời vụ hoặc khối lượng công việc cụ thể mà tại đây, thời hạn làm việc sẽ không vượt quá 12 tháng. Định nghĩa Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng Hợp đồng lao động …

Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng Read More »